» Přejít na pracovní web

Meditace

Proč meditace?

Z mnoha důvodů. Nejen že má výborný účinek proti stresu a veškerým psychopatologiím, ale vede dokonce k euforii. Je základem - vstupní branou k dalším pokročilejším technikám, jako je snění. Může vás učinit v životě šťastnými, pokud její pomocí pochopíte podstatu skutečnosti.


Cvičení intuice

Po prvních zdařilých pokusech se mi začlo stávat, že jsem vnímal něco, co se zatím nestalo, začal jsem cítit to, co neexistovalo hned, ale za několik minut. Při meditaci totiž můžete zjistit, že není jen teď, ale je tady tak nějak to, co se stalo a to, co se stane. Vnímání času máme totiž poněkud omezené.

Díky tréninku vnímání se můžete naučit "vidět do lidí". Je pak snadnější poznat ty, kterým se dá věřit. Současně ale poznáte, že se to nedá zneužívat, protože by se vám to negativně vrátilo. V komplexu souvislostí je logická rovnováha, takže pokud v sobě budete mít sobeckost nebo osobní důležitost, žádná vaše meditace nebude úspěšná.

Jak meditovat?

Podstatou meditace je dostat se za myšlenky, do oblasti intuice a "propojit se s absolutnem". Je to v podstatě práce s pozorností. Největší problém je slabá vůle a nedostatek nasazení - minutí praxe tím, že o tom jen přemýšlíme bez realizace.

Jak začít:

1.Nejprve je třeba vyčistit si vnější a vnitřní prostředí. Vnější znamená udělat si klid a spíše ticho - málo komu by se povedla meditace např. při poslechu skupiny Audioslave. Hudba má možnost naši pozornost buď rozbouřit nebo uklidnit. Při meditaci vám nesmí sebrat všechnu pozornost, musí být spíše jako něco na okraji, nejlépe ticho nebo meditační hudba :)

Čistota vnitřního prostředí (mysli) je mnohem důležitější - znamená to že nemáme žádnou těžkost, ke které se stále v mysli vracíme a nedokážeme se jí zbavit. Pokud něco takového existuje, tak to nejdříve musíte vyřešit, skamarádit se s tím, nebo to vytěsnit, existují ještě další možnosti, jak s něčím takovým naložit, někdy je to složitější - v takových případech si nejprve přečtěte knihu 4 dohody. Dále je třeba se zbavit balastů, jako je sobeckost, osobní důležitost, sebelítost, chtění a potřeby, závist, nenávist a podobná negativa. Ty vám vždy cestu ke své podstatě zkazí.Podstata je prosta osobních aspektů, spíše je třeba se dostat do pozice nezúčastněného pozorovalete bez vlivu a stát se vším, rozplynout se v nekonečnu. V nekonečnu neexistují žádná chtění a ego. V naší mysli by měla být jen tichá neosobní nekonečná skutečnost. Prázdnota plnosti a plnost prázdnoty.

2. Zaujmeme polohu, ve které nás vlastní tělo nebude rušit, a ve které bude páteř rovná, buď vsedě nebo vleže.

3. Postupně svoji pozornost odklánějte od běžných myšlenek např. tak, že ji rozptylujete v představách prostoru - nejdřív od malé, tak jako by to byla kulička v hlavě, která se postupně rozpíná do všech stran, pomalu do okolí, pak vyplní prostor kolem vás, pak je velká jako dům,... město, země, ...nekonečno. Při tom byste měli být v postoji odevzdanosti a lásky k nekonečnu.

4. Dýchání a pozornost jsou propojeny. Soustředíme se na svůj zpomalený hluboký dech, a to tak, že dýcháme jakoby páteří. S nádechem pomalu vedeme pozornost páteří od spodu nahoru až kousek nad hlavu (do 7. čakry), kde dech nenuceně plynule zastavíme a chvíli vydržíme bez dechu. Pak pomalu vydechujeme a pozornost vedeme opačným směrem páteří, na konci opět zadržíme dech a cyklus opakujeme. Každý by si měl najít svůj správný přirozený rytmus, aby se nezadýchal nebo nedusil :) ze začátku opakujte cyklus cca 7x, později počet zvyšte až na 21. Toto je systém Bhaktijógy, který učí Eduard Tomáš. Je však mnoho jiných způsobů.

Pomáhají mi meditace pod vedením E. Tomáše, můžete si zkusit poslechnout např. tento návod: E. Tomáš - kouzlo mentálního klidu. Toto je jedna z více než 20 přednášek s praktickou částí, výborně vás v ní povede. Pokud chcete ještě jiné přednášky, tak mě kontaktujte.

Překážky

Ego a osobní důležitost

Bezpodmínečně si musíme uvědomit, nebo aspoň představit to, že jsme bytost, která není uplně samostatná, ale je propojena s "univerzálním JÁ" - neosobní skutečností. To, čemu jsme doposud říkali JÁ, je jen ego - iluze, ve které většina z nás doposud fungovala. Myšlenka ega je něco jako kdyby si sluneční paprsek myslel, že je samostatná existence, na ničem nezávislá - ve skutečnosti je vším tak jako slunce, světlo i prostor. Další připodobnění, které používá Eduard Tomáš, je, že náš pocit ega je takový, jako kdybychom byli vlnka na hladině oceánu, která netuší, co je oceán, nebo jako ryba, která slyšela o jakési vodě a neví co ta voda je.

Testování a rovnání ega

Ego můžeme omezit tím, že se učíme pokoře, různými technikami. Můžete zkusit např. toto: sedněte si někde u lesa na louce před malou rostlinku a mluvte na ni, mazlete se s ní, poděkujte jí. Pokud vám tento návod přijde absurdní, nesmyslný, nebo byste dokonce slovně útočili na toho, kdo vám to doporučil, tak jste si právě potvrdili, že vaše ego je velké a bude vám překážet.

Pokud neumíte zpívat, máte jedinečnou příležitost si vyzkoušet velikost ega. Zkuste zazpívat před někým, kdo by to od vás nečekal. Že byste se ztrapnili a tak to radši neuděláte? Zkuste se přemoct a uděláte velký krok.

Omezení ega podle E.Tomáše: soustředíme se na svoji 6. čakru - místo mezi obočím. Tímto místem pomalu prodechujeme představu JÁ s tím, že JÁ nepokládáme za tělo či myšlenky, ale za součást nekonečné energie.

usínání a vracející se myšlenky

jsou nejčastější problémy při meditaci. Jsou v podstatě protichůdné. Pokud jsme příliš unaveni, usínáme a naopak, pokud bychom byli povzbuzeni třeba nějakým silným čajem, bude to mít na mozek stimulační účinky a lavina myšlenek (podle Toltéků má název MITOTE) bude mnohem silnější. Proto je třeba se dostat do rovnováhy a také do správného psychického rozpoložení. Správný je postoj lásky a oddanosti k nekonečné energii. K vedení pozornosti můžeme využít pomůcek, jako je řízené dýchání (pranajáma), nebo opakování jednoduché písně či zvuku (mantry).

Mitote se bude zvětšovat i dalšími vlivy, které plynou z našeho životního stylu. Pokud jsme plní toxinů z nesprávné stravy, má to podobný účinek jako stimulační nebo i sedativní drogy. Pokud máme nedostatek pohybu, naše tělo rychle podléhá únavě, protože nemá rezervy. Proto je pro úspěšnou meditaci třeba i vyrovnaný životní styl.

a závěrem, jak pravil kdysi jeden mudrc: Největší překážka pro jogína je to, že na ni vůbec myslí.