» Přejít na pracovní web

Budoucnost lidstva - kolaps civilizace


home

POZOR - čtením tohoto článku mohou vznikat depresivní myšlenky. Při myšlenkách na budoucnost vzniká strach, protože zde je nejistota - nevíme totiž jaká bude budoucnost. Pokud si nechcete zbytečně ubližovat, buďte pozorností v přítomnosti a budoucnosti se nevěnujte.

Už i na seznamu.cz se před nějakou dobou objevil článek, ve kterém se píše, že stojíme na prahu kolapsu civilizace. Ignorujete to, neberete to vážně? Sleduji to delší dobu a tohle byl poslední impulz k tomu, abych to pěkně sečetl:

Takže, co nás čeká během několika následujících desetiletí?

 • Extrémní zdražování, jaké jsme ještě neviděli
 • Peníze ztratí hodnotu (budou to už jen papírky a čísla v databázích)
 • Veškeré úspory vám budou k ničemu
 • Miliardy lidí bez vody (dříve než u nás v USA - více o řece Colorado dále...) - mnoho velkých řek už nedoteče do moře. Doslova odplouvá do supermarketů v krabicích s ovocem a zeleninou
demo
 • Většina aut přestane jezdit
 • Stěhování národů - útěk před válkami, chudobou a nefunkčním sociálním systémem
 • Letadla přestanou létat
 • Supermarkety budou prázdné
 • Většina firem zkrachuje a lidé přijdou o práci
 • Úpadek zdravotnictví a epidemie
 • Rozpad infrastruktury
 • Stárnutí společnosti - za 20 let u nás bude přes 50% důchodců
 • + kaskádovité následky těchto skutečností, tj. rabování, násilí, atd. Když lidem ve městě nepoteče voda a nebudou moci nakupovat, půjdou na vesnice.
 • Reakce společnosti: vznik nezávislých komunit - preppers.cz - ti, kdo se připravují (soběstačnost, zásoby, obrana). Spousta lidí o tom ví, ale je fascinující, kolik z nich se to snaží systematicky řešit. (Rozhovor 1) (Rozhovor 2)

Vše výše uvedené má postupnou tendenci - žádný zlom a náhlý kolaps. Stojíme před fenoménem, který zde nikdy nebyl. Populační boom ve svém závěru, kdy docházejí zdroje. Už to probíhá - dobře už bylo.

Zdroje informacíNevěříte? Říkáte si, že už by se to začalo preventivně řešit? Omyl. Toto se neřeší v zájmu budoucnosti. Všechno řídí volný trh - peníze a nenasytnost v kombinaci s průběžným systémem. Kolik lidí se asi zajímá o udržitelný rozvoj a kolik o peníze? Muselo by se stát něco, co tady pojmenuji jako zázrak (nové technologie), ale to by stejně nestačilo.

Je nás totiž stále víc a všechny zdroje na planetě jsme už z velké části vydrancovali. Nebude kde brát. Nevíme o tom, protože žijeme v jiném prostředí, než kde bereme zdroje pro náš pohodlný život. Dokud všechno funguje, je těžko uvěřitelné, že nějaký kolaps přijde. Média se s tím nezabývají z principu - je zbytečné vyvolávat paniku, která není pro chatrný ekonomický systém nic dobrého. Většina lidí chce stejně řešit pouze easy-zábavná témata a ne se navíc zatěžovat.

Volný trh bude ignorovat řešení, která nejsou schopna generovat zisk. -- Jeff Vail

Výše popsané se bude dít postupně. Vlastně už se to děje, jak můžete vidět ve zprávách z různých částí světa. Firmy krachují, lidé bez práce, nepokoje, demonstrace. Rozevírají se nůžky mezi společenskými vrstvami a roste chudoba i ve vyspělých zemích.

Jednou přijde den, kdy mnoho lidí otočí kohoutkem a nepoteče voda. Je to nevyhnutelné. Otázka je kdy. U nás to zřejmě přijde o něco později, možná se to bude týkat až našich dětí.

Podle analýz na internetu a dokumentů které jsem viděl, to vypadá, že za 20-30 let, už nebudou 'fungovat' peníze. Jsou totiž už jen dávno bublinou z vyrabovaných zdrojů, které se miliardy let ukládaly na zemi jako energie ze slunce - ropa, uhlí a plyn, nebo jako nerosty.

Když už nebude kde brát, peněz se nenajíme.

Ke kolapsu moderní civilizace vede tendence přemnožení lidstva a pak nedostatek zdrojů. 3 hlavní problémy: Ropa, voda, ekonomika a dluhové spirály.

1.Ropa

home

OSTATNÍ ZDROJE ENERGIE JSOU JAKO KAPKA V KÝBLI ROPY
(dokument A Crude Awakening: The Oil Crash)

Ropa je nakumulovaná energie slunečního záření za miliony let.

Lidstvo však vyčerpá zásoby cca za 100let od jejího objevu.

Růst populace versus zásoby - fatální rozpor:


populační boom, příčina:ROPA

boom Hubbertova křivka - zhruba mapuje zásoby, produkci a spotřebu ropy na celém světě. Řekněme, že by měla korelovat s populační křivkou, aby nemusely vymírat miliardy lidí. Ale nekoreluje. Problém je samozřejmě poněkud složitější. Pravěpodobně jsme za vrcholem.

Země uživí 7-9 miliard lidí. Ovšem s ropou. Bez ropy, řekněme 2 miliardy (A Crude Awakening: The Oil Crash)

Nedávno jsme mohli slyšet zprávy o tom, že je nás 7 miliard. V době psaní článku - r.2013 je to už 7,2.

Naproti tomu populace v dalších letech má přibývat (78 000 000 ročně, průměrně tedy cca 213 000 denně), takže produkce ropy by měla stoupat a ne klesat. Máme už zmapovaná naleziště po celém světě. 25% současně těžené ropy světa je v Saudské Arábii, kde se těžba už rozšířila na moře, kde je 15x dražší. V Kanadě se těží ropné písky, u kterých dostaneme 4 barely ropy při energetické inverstici 1 barelu (4:1) a velké spotřebě vody. O čem to vypovídá? Už jsme za ropným vrcholem (oil peak). Teď budeme klesat. K tomu je nutno dodat, že další velká nelziště jsou ve Venezuele a pod polárním ledovcem. Venezuela - cca 5x vyšší cena (Seriál Konec ropného věku. Vynásobte si ceny všeho), ledovec se pohybuje, takže technicky neřešitelné.

OPEC o zásobách ropy lže, a to pravidelně. (dokument A Crude Awakening: The Oil Crash)

boom Zajímavé také je, že finanční trhy dále počítají s lineárním vzestupem produkce o 2% ročně.
Průběh podle teorie Olduvai, aneb dámy a pánové, držte si klobouky, jedeme z kopce: to
Někdo nám totiž nenaplánoval, co bude dál, když naprosto neřízeně vyplýtváme všechny zdroje, které nám pouze mohly sloužit k vybudování technologie, se kterou bychom přežili. Podle této teorie netrvá industriální civilizace více než 100 let (1930-2030) a poukazuje na to i světová výroba energie: 28let 1945 - 1973 vzrůst průměrně 3.45 % za rok. 1973 - 1979, zpomalení k 0.64 % / rok. Dalších 20 let 1979 k 1999 pokles 0.33 % / rok. Za dalších 31 let se podle této teorie bude pokles prohlubovat. Tato teorie má samozřejmě své příznivce ale i odpůrce, i své mouchy. Pokles bude zřejmě pozvolnější, protože vydrancované zdroje a výrobky z nich budou moct dál kolovat.

Na internetu najdete různé zprávy o zásobách ropy. Jedny negativní, takzvané konspirační a druhé pozitivní. Na důvěryhodných serverech můžete číst, že Venezuela má dvojnásobek ropy, co Saudská arábie. Už tam ale chybí informace o tom, jak je těžko dostupná a rafinovatelná. Je velmi daleko ve špatně dostupných odlehlých oblastech a velmi hluboko, je hustší. Tím pádem bude velmi drahá (Seriál Konec ropného věku).

OPEC a stejně i jiný producent ropy (PR) vydá oficiální zprávu o nevyčerpatelných zásobách a ta se jako pozitivní senzace dostane na zpravodajní servery i do televize a veřejnost to uklidní, ale o důvěryhodnosti PR jsou pochybnosti. Každý je přece jen velmi propojen s mocí a chce si ji udržet. Nemůže si dovolit informovat o tom, že je za vrcholem (dokument A Crude Awakening: The Oil Crash). Pokud se začnu dotýkat důvěryhodnosti PR, začínám být konspirátorem, to nás přece neuklidňuje! Když ono to tak pěkně zapadá: Nejbohatší skupina lidí má zájem na odlidnění planety, tak lidem pojďme lhát, ať se kvůli té ropě vyhladí... nevím, to jsou už spekulace. Venezuela je v jižní Americe, ale největší populační boom a hlad po energii je v Indii a Číně, na jiném kontinentu. Budou tyto země kupovat drahou venezuelskou ropu? Jaké jsou asi plány Číny na udržení dostatku energie pro obyvatelstvo???

Co ropu nahradí?

home

Nic. Jedině zázrak. Proč?

Ledaže by byla nahrazena něčím tak účinným, levným a mobilním. Nic takového ale neexistuje. Hlavně proto, že nejsou tak mobilní, nebo výkonné.

Litr ropy vykoná přibližně tolik práce, jako 100 párů rukou za 24hodin. Je to nakumulovaná energie ze slunce za miliony let, lidé však její zásoby vyčerpají za několik desetiletí.

Jádro? Solární nebo větrná energie? Elektromobily? Možná, ale bohužel se zde už budeme bavit o světě, ve kterém vymřelo několik miliard lidí. Navíc se z ropy vyrábí plasty, čistící a hygienické prostředky, obaly, léky, chemikálie...

Jaderná energie

Víte, kolik energie A HLAVNĚ ROPY stojí postavit jadernou elektrátnu s rozvodnou infrastrukturou? Nemusím asi psát, že je to gigantické množství. K nahrazení ropy bychom potřebovali stovky jaderných elektráren.

Solární, větrná, vodní energie a mořské vlny - obnovitelné zdroje

Jsou nadějí do budoucna, ale rozhodně ne pro 7mld lidí. Všechny tyto zdroje NEJSOU MOBILNÍ.

Ale co solární energie v noci? Řešení by bylo využít rozvodných sítí jaderných elektráten, kdy se energie vyrobená v přebytku využívá v zemi, kde je potřeba jindy podle toho, jak se otáčí planeta. Nevýhoda: vysoké ztráty v rozvodných sítích. Na výrobu solárních panelů je potřeba ropa, mají omezenou životnost a klesá jim účinnost. Jeden z důvodů, proč ropou šetřit a nespalovat ji v motorech.

Bionafta

Tohle je legrační, přijde mi to jako jedna z demonstrací lidské blbosti: Investice pohonné hmoty a energie na zasetí a zpracování kukuřice, řepky nebo jiných plodin je větší, než energie ze získaného paliva. Ztráta času a peněz. Přece nemůžete čekat podobný efekt z toho, co vyroste za rok, jako od ropy milion let sycené sluneční energií.

Nafta z řas

Jedna z mála nadějí, ale jsou zde potřeba velké plochy a nejprve se to musí postavit. Podobně jako zmíněné jaderné elektrárny.

Doprava - Elektromobily a vodíkový pohon

Zatím je to velmi drahé, na jejich výrobu je potřeba spousta ropy a speciální odlehčené materiály. Je to alternativa pro ty movitější, pro osobní dopravu. Můžeme zapomenout na to, že se současný počet aut změní na tyto dopravní prostředky. Zatím si neumím představit vodíkové/elektro bagry, buldozéry, kombajny a další velké stroje, které nám umožňují stavět, nebo sejí a sklízí úrodu. home U elektromobilů je třeba elektřinu uchovávat, na což je potřebné velké množství lithia. Na vodíkový pohon je potřeba voda, které je už takhle nedostatek a bude větší.

Vše co nám ropa poskytuje, přetváříme na rychlý byznys. Nové technologie, kterým nevěnujeme zatím moc pozornosti, ji nestihnou nahradit. Jsme s nimi pozadu 30-40let. (dokument A Crude Awakening: The Oil Crash)

Další informace můžete slyšet v pořadu Jak to vidí..., o získávání ropy a souvisejících ekonomických aspektech hovoří geolog a spisovatel Václav Cílek.

2. Voda, půda a životní prostředí

Díky našemu životnímu stylu se dále stalo toto:

 • každá 10. řeka po většinu roku VŮBEC NEDOTEČE DO MOŘE (např. řeka Colorado - zavlažování a umělé přetváření pouště na golfové parky - Palm Springs, spotřeba 800 l vody na osobu denně)
 • do 20 let bude díky tomu údajně vysušeno jezero Colorado a bez vody budou 2 000 000 000 lidí, tedy i bez jídla.
 • zničili jsme 50% mokřadů, kde se voda přirozeně filtruje (díky vysušování - pastviny pro dobytek na MASO)
 • zničili jsme 50% mangrovů - lesů, které vybíhají do moře (díky chovu KREVET, přidávání antibiotik do vody)
 • 75% plodin skoro zmizelo, byly nahrazeny těmi nejvýnosnějšími
 • řeka Jordán odplula v krabicích s ovocem a zeleninou do supermarketů celého světa. Zbylo z ní jen vysušené koryto.
home
 • na výrobu MASA se spotřebuje 30x více vody (13 000 l na kg), než na vypěstování brambor (400 l) a to nepočítám ropu na dopravu krmiv a obaly
 • poptávka po MASU stále roste
 • Tím, že jíme maso, měníme krajinu, protože je třeba více pastvin
 • 20 % světové populace spotřebovává 80% přírodních zdrojů planety.
home
 • Na zbrojení se světové vydává 12krát víc než na pomoc rozvojovým zemím.
 • 5000 lidí denně zemře, protože pijí znečištěnou vodu.
home
 • Jedna miliarda lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě.
 • Přes 50% obilovin směněných v mezinárodním obchodě skončí jako krmivo pro dobytek nebo jako surovina pro výrobu biopaliv.
 • 40% orné půdy dlouhodobě ztratilo svou kvalitu, je z ní prach, ve kterém nic neporoste.
 • Každý rok zmizí 13 milionů hektarů deštného pralesa.
 • Každý 4. savec, každý 8. pták a každý 3. obojživelník je ohrožený druh.
 • Živočišné druhy vymírají 1000x rychleji, než je přirozené tempo.
 • Tři čtvrtiny světových lovišť jsou zcela vyčerpány, zničeny nebo vysoce ohroženy.
 • Průměrná teplota za posledních 15 let byla nejvyšší od počátku měření.
 • Polární ledovcové čapky ztratily za 40 let 40% své hmoty.
 • Do roku 2050 se z důvodu klimatických změn zřejmě přestěhuje 200 milionů lidí.
 • Většina těch, kteří za to můžou o tom nechtějí slyšet. Tlak pro udržení těchto tendencí a generování zisku je mnohonásobně silnější, než tendence k nápravám. Kolaps je proto nevyhnutelný.

(dokument HOME, 2009)

Plýtvání je jedna z charakteristik naší civilizace. Výstavba parků v poušti, golfová hřiště, vyhazování potravin....

Obrázky z filmu HOME home home
Pěstírny ovoce a zeleniny na jihu Španělska - v našich supermarketech

home home Výroba masa - koncentráky pro dobytek

home LA - Přehlídka spotřeby energie a plýtvání

home Dubaj - stavba umělých ostrovů

home Palm springs, tady byla poušť

home Takto žije více než 1000000000 lidí, mnoho z nich bylo vytlačeno industriální civilizací ze svého životního prostředí, se kterým žili v rovnováze

home ..a sbírají odpadky, které většina z nás není ani ochotna třídit!

home Krajina po těžbě ropných písků v Kanadě

3. život na dluh = slábnutí peněz

Čekají nás špatné časy, skutečná krize teprve přijde. -- Marc Faber Marc Faber a jeho předpovědi, Reflex 49/2009 : více zde.

Dříve fungoval směnný obchod. Tím, že se zavedly peníze, které už dávno nejsou podloženy zlatem, ale neexistující spotřebovanou ropou, žijeme na dluh. Tím, že banky půjčují peníze, které ve skutečnosti nemají, vznikají tzv. dluhové spirály. Kdyby si všichni najednou přišli vyzvednout svoje úspory, banku by to položilo. Prostě je nemá. Půjčila spoustě lidí jen čísla v databázích. Každá bankovka je stále více zatížena dluhem. Americký FED je soukromá banka, která tiskne dolary, které místo kdysi dávného nápisu tato bankovka je podložena zlatem mají nápis In God We Trust. GOD = FED. Problém je v tom, že trhy a finance jsou celosvětově propojené, takže se to týká nás všech, kteří používáme peníze.

Problematika a její souvislosti jsou širší: Peníze jako dluh

ze začátku je to sice vysvětlováno jako pro děti, ale další souvislosti jsou překvapující.

Další informace můžete slyšet v pořadu Jak to vidí..., mj. o dluhových spirálách hovoří komentátor Deníku Ivan Hoffman.

Zázrak

Je nějaká naděje, jak zvrátit kolaps civilizace? Možná něco jako studená fúze by mohla ukojit její hlad po energii, tyto technologie jsou ale v plenkách, nejsou zavedeny do praxe a možná si je bude držet armáda. Přece jen k čemu udržovat na planetě tolik lidí? Já sám bych byl radši, kdyby nás na planetě byla tak desetina - kdo má zájem na tom, aby bylo tolik lidí? Vodu ale asi těžko něco nahradí, v mořích jí je sice dost, ale slané. Odsolování je velmi energeticky náročné. Možná by to díky studené fúzi šlo, ale když jejím produktem je hlavně teplo, tak to zase bude mít vliv na oteplování planety....? Tady nevím, mnoho informací o těchto technologiích zatím moc nemám. Můžete mi prosím napovědět?

Plýtváme tím, co by mohly používat naše děti. Díky tomu, že jsme zvyklí na pohodlný standard. V této souvislosti mne pobavil článek jednoho namyšleného PHP programátora a jeho "Nároku na auto vyšší střední třídy". Kdybychom takto uvažovali všichni a měli ekologickou stopu jako on, potřebovali bychom těch 5 planet, jak je tomu u životního stylu američanů.

Myslíte, že to příroda ustojí? Příroda ano, ale lidi ne. Budoucnost vypadá pro lidstvo velmi bolestně. V blízké budoucnosti budeme muset zásadně změnit svůj životní styl, ale to stejně nebude stačit. Bude muset vymřít několik miliard lidí (umíte si to představit? miliarda = 1 000 000 000).

Největší změna životního stylu nastane u těch, kteří si raději dojedou do krámu 100m autem, než aby tam došli pěšky. Ti budou mít smůlu stejně jako lidé ve velkých městech.

Chceme rychle zisk pro sebe, jsme pohodlní a porušili jsme princip, který říká: Earth don't belong to us. We belong to Earth.

Lidi se přemnožili a pro svoji pohodlnost vyžadují stále více energie. Stali jsme se jakousi nemocí této planety, přijde mi, že se chováme podobně jako plíseň - zlikvidujeme našeho hostitele a pak se změníme na prach, když už není z čeho brát. Jen z nás nezůstanou tak odolné spóry.

Zajímavý článek o kolapsu civilizace od Pavla Koláře - aneb jak by to mohlo vypadat dále. Hladomor ve městech, lidé se rozprostírají na vesnice, vzniká domobrana, komunity, ve kterých se mění postavení - z právníků a programátorů budou ty největší nuly, tedy pokud nebudou manuálně zruční...

Takže to by bylo asi všechno. Tak nad tím mávněte rukou, ono se to NĚJAK vyřeší a jděte si dát nějakou tu dobrůtku.. A taky zítra k obědu steak, dokud je čas

Chcete vědět víc? Podívejte se na tyto dokumenty:

CSFD CSFD CSFD CSFD CSFD

a SERIÁL NÁSLEDKY - SVĚT BEZ ROPY (sci-fi dokument)
Český rozhlas 2 - Kupředu do minulosti
Český rozhlas 2 - Jak to vidí

Závěrem

Tento článek může být tak trochu depresivní. Ve skutečnosti je tomu tak, že není třeba vnitřně bojovat ani s tím co je, ani s tím co údajně přijde - věci se dějí, my s tím nic neuděláme a jediná jistota je smrt. Pokud už bojovat, tak jedině způsobem, kterým něco budeme měnit. Za těchto podmínek je nejdůležitější naučit žít tak, aby přítomnost byla co nejpříjemnější a chovat se tak, aby taková byla i budoucnost. Jinými slovy stále se učit a měnit).

Nějakou dobu jsem se těmito skutečnostmi trápil a nemohl jsem spát.

Co s tím dál? Hlavně nepanikařte. Času je zatím dost. Nemá smysl si pořizovat nějaké zásoby potravin, ty se stejně zkazí. Lepší pěstovat, hrabat se v hlíně, naučit se co zasadit po celeru, atd. Řekl bych, že nemá smysl si dlouhodobě spořit peníze - různé ty spořící účty jsou jen nafouklé bubliny, které brzo prasknou. Důchodové pilíře? Ekonomové vám řeknou, že to nemůže fungovat. Zapomeňte na jakýkoli důchod. Pokud budete dostávat zpět své peníze, které jste si naspořili, tak si za ně stejně nic nekoupíte.

Myslím, že svět se postupně bude navracet k tomu, co už tady bylo. Zrovna tak, jako zjišťujeme, že český česnek je lepší, než ten z Číny, nebo domácí vajíčka oproti těm polským. Lokální potraviny, směnný obchod, nebo řemeslná výroba budou časem mít stále větší hodnotu. Máme výhodu umístění, ve kterém žijeme. Všechny „průsery” se začnou nejprve odehrávat v Číně a USA, takže budeme moci vidět s předstihem, co nás čeká. A jak to vypadá - to už vlastně asi existuje např. v Indii nebo v Africe. Zajímavé je, že lidé tam jsou mnohdy spokojenější. je to asi proto, že mohou prožívat čas kvalitativně, než kvantitativně jako my (děkuji Mírovi za pohled toto rozlišení času). Situace je vlastně taková, že jsme parchanti rozmazlení blahobytem a bojíme se, že nám ho někde vezme, jako hračku.

Zjistil jsem, že zabývání se budoucností je ztráta přítomnosti. Nechal jsem se také přesvědčit Eduardem Tomášem, že duše je nesmrtelná. V představě nekonečně multidimenzionálního vesmíru to celkem dává smysl a dá se na to přijít pomocí lucidního snění, kdy svou bytost můžete odpoutat od těla. Důležité myšlenky mi přinesl i Eckhart Tolle, má poučná videa. V jednom vlastně i pronesl něco o budoucnosti lidstva, něco ve smyslu, že je vlastně jedno, jestli za 90 let zcela vymizí, tak nás samých se to stejně týkat nebude. Nejdůležitější je učit se žít spokojeně v přítomnosti. Pokud jsme si tuto schopnost postupným přechodem od dětství zablokovali, měli bychom si ji zase odblokovávat.

Zabývání se budoucností (i minulostí) je tedy vlastně nesmysl. Budoucnost neexistuje, je to fiktivní představa k vytváření strachu z nejistoty :)
Máte k tomu co říct?
(e-mail není nutno uvádět)


Jméno: E-mail:
Text:

Opište text z obrázku :   


garp5.3.2013, 20:21:02
chodí mi maily z centrálního registru dlužníků, dnes: Firmy a OSVČ krachují ve velkém díky druhotné platební neschopnosti.

Tento týden přibylo 313.854 záznamů o neuhrazených částkách. Bylo podáno 124 trestních oznámení. Týdně je nařízeno přůměrně 18.000 exekucí
Přéma9.3.2013, 22:44:50
Byl tady Geogeor Egely minulý rok v čechách.
http://www.youtube.com/watch?v=p4jR_DxlWsI

Jinak je toho spousta, třeba tunel, co vyrábí energii a část z ní používá na svůj pohon, ale je to menší část. Zajímavý. To stojí někde v Německu.
Sláva10.3.2013, 0:14:23
Egelyho zkouknu, snad to následování Nikoly Tesly pomůže spasit svět :)
Sláva10.3.2013, 0:17:47
Jinak abych nemaloval na zeď jen čerty, tak je pravda, že u nás to zatím vypadá dobře - žádný velký rozlohy hangárů na zeleninu, ani sucho.. Supermarkety časem třeba ubydou.. Jsme tady takovej ráj, něco pro imigranty :)
garp13.3.2013, 14:28:32
k teorii Olduvai - Máňa říkala, že to není směroplatný :) Mám pocit, že rádoby hledá souvislost s Mayským kalendářem a jeho zlomovým obdobím. Je nepřesná a neberte to vážně - třeba výpadky elektřiny jsou prorokovány od roku 2012 a nic takového tady u nás nemáme. I když v USA to bylo, ale jen dočasně, dále taky demonstrace kvůli předražené elektřině v Bulharsku by se s tím daly spojovat, ale řekl bych, že všechno je ve skutečnosti poněkud dál v budoucnosti, než podle Olduvai.
JMUINLIA15.3.2013, 13:25:37
Já si myslím, že by jsme se tím neměli tak trápit, protože nás se to až tak netýká. Spíš našich vnoučat. Ale to je už jejich boj. Já osobně se snažím šetřit energii tím, že už nehraji hry na PC do tří do rána, ale jen do půlnoci. Po malé nesplachuji a po velké jen občas.
garp16.3.2013, 10:36:27
U vás na záchodě to teda musí vypadat:) Ale to není o trápení se, ale o přístupu. Co se naučím, do čeho budu investovat. A taky je třeba změnit postoj PO NÁS POTOPA a trochu si uvědomit, že třeba maso které jím, má mnohem větší hodnotu, než materiál 100Kč/kg. A hlavně mě štve ta česká malost - stěžování si. Ty lidi si vůbec neuvědomujou, že okurka dovezená v zimě jim skoro pod nos a která je za 15Kč vůbec není drahá. Není to nic přirozenýho a je to velkej dárek. Bereme to prostě všechno jako samozřejmost, ale přitom se máme tak dobře, jako nikdo v minulosti. Přesto většina nadává, jak to je na hovno. Jen nás čeká přiblížení se k normálu z nepřirozeného luxusu, to bude spíš taková výchova, pro někoho trápení...
garp17.3.2013, 9:29:42
JMUINLIA: ještě malý dodatek: Místo hraní her a podobných kravin se radši nauč jak obdělávat půdu pěstovat plodiny. Tyhle znalosti ti třeba k něčemu budou, narozdíl od nasbíraných fragů, nebo vydělaných virtuálních peněz. Nemehel, co se budou trápit, protože nic kromě mačkání klávesnice a pohybů myší neumí, bude až až.
Mirka15.4.2013, 12:28:47
Vše, co je v článku, je realita, která lidstvo v budoucnu čeká. Bohužel, dnešní populace si to nechce připustit a má dojem, že blahobyt, který je nám nyní k dispozici, budeme mít napořád. Tak tomu není a nebude. Lidstvo již dávno mělo začít šetřit své zdroje, za mého mládí se tak neplýtvalo. Nápoje byly ve skleněných lahvích a ty se vracely a znovu používaly... To je jen malá ukázka toho, kam jsme se plastovým způsobem dostali!!! To, co je pohodlné, není ještě rozumné...
Dnes se žije jen pro konzum a zábavu, mládeži se vymývá mozek nereálnými hrami na PC a americkou filmovou tvorbou z 60 % pochybné úrovně.
Pokud tato lenost, konzumní způsob života a výroba pro zist bude nadále vítězit nad rozumem, lidská civilizace skutečně zanikne.
S článkem plně souhlasím.
garp12.8.2014, 18:57:17
http://www.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/predpoved-pocasi-na-cele-stoleti-extremni-vykyvy-a-valky-o-vodu-a-potraviny--1381944
garp11.1.2015, 20:29:39
Tom16.9.2016, 10:29:42
A politici v televizi pořád lidem valí šrouby do hlavy: "Hlavně ať roste ekonomika, štěstí měř penězi. Když klesá populační křivka, je to špatně."
Opak je bohužel pravdou a pro lidstvo jedinou rozumnou cestou ven je "politika jednoho dítěte". Ale obávám se, že tohoto není náš živočišný druh schopen, byť si sám dal hrdý přívlastek "sapiens".