» Přejít na pracovní web

Castaneda a skeptikové

Na internetu a v různých publikacích je možno najít názory, že Carlos Castaneda je lhář a že si všechno vymyslel, že založil sektu a podobně. Jestli to tak bylo nebo ne, je úplně jedno. Ten, kdo učení pochopil a vybral si z něj to správné pro sebe, dostal jistě mnoho insiprace, podnětů a uvědomění, které si v praxi může ověřit. Závistivců, kteří na Castanedu budou házet špínu pro to, že si vydanými knihami vydělal miliony a vodí za nos miliony čtenářů, bude vždy dost. Mají smůlu, že se okrádají o čas pitváním nepotřebných souvislostí, místo toho, aby si v praxi vyzkoušeli, že Castanedovo učení (byť vymyšlené) jim může do životní praxe dát spoustu nových podnětů a radostí. Jejich chytračení a pýcha jim zřejmě nikdy neumožní poznat, že tato filozofie funguje. To, že si Castaneda vydělal knihami miliony, je zcela v pořádku, třeba jen z toho důvodu, že udělal ze spousty lidí bojovníky, ukázal jim alternativní životní cestu, kterou si dále sami určují podle své svobodné vůle. Taktiky zbavování se slabostí, stopování, posilování vůle a osobní síly jsou pravdivé a v těchto knihách jsou oblečené do velmi poutavých příběhů a mají proto u čtenářů úspěch.

Příkladem člověka, který učení správně pochopil, je Victor Sanchez. Ve své knize Učení dona Carlose rozděluje čtenáře Castanedy do 4 částí:

  • čtenáři INTELEKTUÁLOVÉ, kteří dílo chápou jako zábavnou literární fikci - ti z něj mají jediný užitek POBAVENÍ,
  • FANATICI, kteří chápou vše doslovně a tvrdí, že mají výsledky praxe, kterou však ve skutečnosti vůbec neprovádějí
  • VYZNAVAČI DROG, kteří se v díle CC snaží najít ospravedlnění pro jejich konzumaci, přičemž ji vydávají za cestu poznání. Akt konzumace drog se neliší od prosté pitky, který je pouze únikem ze skutečnosti místo setkání s ní. Nedovolí jim překonat svoje hranice a struktura jejich ega se nemění
  • a čtenáři, kteří nevědí jak s obsahem díla naložit

Ve své knize dále píše: "Správným přístupem k dílu, namísto jeho apriorní satanizace, či dogmatického přijímání jako ideologické doktríny, je přikročit k prožitkovému studiu díla praktickým vykonáváním technik a postupů, které popisuje."

Celá kniha je srozumitelným logickým a systematickým návodem k vykonávání technik učení a umožňuje čtenáři stát se skutečným bojovníkem, který se zbavil nudných rutin života a má své jasné cíle. Pokud se řadíte mezi skeptiky, můžete si sami praxí dokázat pravdivost Castanedova díla.
komente
(e-mail nen nutno uvdt)


Jmno: E-mail:
Text:

Opite text z obrzku  :   


Ji Dvok4.2.2012, 19:23:28
Jsem v pt skupin a peji si abych neml strach a \"nepokouel\" patn mylenky a pedstavy. Peji dobr den. JD